Koszty remontu i termomodernizacji można zmniejszyć

Autor: Ewa Kosmala | Data: 5/12/2008 | Brak komentarzy

Więcej informacji znajdziesz na naszym nowym portalu Budowa i remont

Decydując się na remont połączony z termomodernizacją budynku, jego właściciel wcale nie musi pokrywać kosztów całego przedsięwzięcia. W tej sytuacji można liczyć na pomoc finansową Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zgodnie z ustawą z 18 grudnia 1998 roku która w najbliższej przyszłości ma być zastąpiona ustawą remontową, osoby chcące zrealizować przedsięwzięcie termomodernizacyjne mogą obecnie liczyć na pomoc finansową z Funduszu Termomodernizacji stworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego. Tak zwana premia termomodernizacyjna wynosi 25 proc. zaciągniętego kredytu i przyznawana jest po zakończeniu remontu lub modernizacji obiektu. Fundusz przekazuje ją bezpośrednio do banku, w którym kredyt został zaciągnięty.

Premia przysługuje właścicielom oraz zarządcom budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej wykorzystywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także budynków zbiorowego zamieszkania (np. dom opieki społecznej, dom studencki czy też dom dla bezdomnych).

- Zanim jednak złożymy wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej musimy pamiętać o przygotowaniu audytu energetycznego, na podstawie którego podejmiemy działania – wyjaśnia Ewa Kosmala, dyrektor ds. technicznych Knauf Insulation – producenta izolacji.  BGK uzna tylko takie wnioski, w których udowodni się, że podjęte prace przyczynią się do określonego zwiększenia energooszczędności danego budynku.

Wniosek o przyznanie premii należy złożyć razem z wnioskiem kredytowym w wybranym banku. Co ważne, musi on mieć podpisane porozumienie o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. O pomoc z Funduszu Termomodernizacji nie mogą ubiegać się osoby, które zdecydowały się na realizację przedsięwzięcia w całości z własnej kieszeni.

Jednak procedura uzyskiwania premii oraz zakres prac budowlanych obejmujących pojęcie termomodernizacji ulegnie częściowym zmianom w najbliższym czasie poprzez wprowadzenie nowej ustawy remontowej.

Technorati tags: , ,

Kategorie: budownictwo energooszczędne, materiały izolacyjne, systemy dociepleń

Print This Post Print This Post

Zakup domu? Od 1 stycznia tylko z paszportem energetycznym

Autor: Ewa Kosmala | Data: 2/12/2008 | 1 komentarz

Więcej informacji znajdziesz na naszym nowym portalu Budowa i remont

6 listopada zostały podpisane rozporządzenia ostatecznie wdrażające do prawa polskiego postanowienia unijnej dyrektywy dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków. Dyrektywa powinna zostać w pełni wdrożona do prawa polskiego 1 stycznia 2009 roku.

polskie-swiadectwo_m.jpg

Paszport energetyczny (zwany także świadectwem energetycznym - wzór powyżej) będzie informował przyszłych właścicieli lub najemców o jakości energetycznej budynku. Wartość ta wyrażona będzie przez wskaźnik EP (kWh/m2rok) określający zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną na m2 powierzchni ogrzewanej w roku obliczeniowym. Wskaźnika EP nie należy mylić ze zużyciem energii w budynku, które możemy odczytać z liczników. Jego składowymi są ilość energii zużytej na ogrzewanie, która uwzględnia nie tylko stan techniczny instalacji, ale także rodzaj źródła energii (węgiel, gaz, energia elektryczność, biomasa itp.), ilość energii potrzebnej na przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz, w przypadku budynków użyteczności publicznej, energia na oświetlenie.

- Im niższa wartość wskaźnika EP, tym lepsza jakość energetyczna budynku. Aby zadbać o budynek, należy kompleksowo stosować ekologiczne źródła energii oraz dokładnie izolować ściany, dach i podłogi materiałami wysokiej jakości. Optymalne zaizolowanie naszego domu zapewni nam także pełny komfort użytkowania – mówi mgr inż. Ewa Kosmala dyrektor ds. technicznych Knauf Insulation.

Wydając ogromną sumę na sam zakup domu, energooszczędność będzie się przyczyniać głównie do tego, aby zwróciła się część wydanych na niego pieniędzy.

Upoważnionymi do wydania certyfikatu energetycznego będą osoby posiadające pełne uprawnienia budowlane do projektowania oraz specjalnie przeszkolone do certyfikacji, które zdały egzamin państwowy. Świadectwo będzie ważne przez 10 lat lub do czasu istonych zmian w budynku związanych z oszczędnością energii.

- Można się spodziewać rosnącego zainteresowania inwestorów budynkami o lepszej jakości energetycznej - mówi mgr inż. Ewa Kosmala - Energooszczędność budynku może być, obok lokalizacji i standardu wykończenia, jednym z głównych czynników decydujących o jego zakupie.

Konieczność sporządzenia certyfikatu energetycznego będzie dotyczyć budynków nowo oddawanych do użytkowania oraz istniejących, w przypadku sprzedaży lub wynajęcia nowemu najemcy.

Technorati tags: , , , ,

Kategorie: Knauf, budownictwo energooszczędne, materiały izolacyjne, systemy dociepleń, prawo budowlane, rynek budowlany, ceny mieszkań i domów

Print This Post Print This Post

Jak wykonać boniowanie na elewacji?

Autor: Maria Szcześniak | Data: 5/11/2008 | Brak komentarzy

Więcej informacji znajdziesz na naszym nowym portalu Budowa i remont

boniowanie-2-male.JPG

 O historii boniowania elewacji pisałem w poniedziałek. Dziś kilka słów o tym, jak to zrobić. Są dwie podstawowe techniki boniowania plus metoda wspomnianego już poprzednio pseudoboniowania, w której zamiast robienia rowków na elewacji maluje się je farbą.

Pierwsza technika boniowania polega na użyciu specjalnych listew, które po wycięciu rowków w elewacji zatapia się w styropianie. Technika ta gwarantuje wykonanie idealnie prostych krawędzi boni, ponadto zabezpiecza styropian w miejscach nacięć przed działaniem czynników atmosterycznych. Chroni je też przed uszkodzeniami mechanicznymi.

listwa-do-boniowania-2-mala.JPG

Do osadzenia listew w elewacji służą specjalne narzędzia takie jak boniarki, noże termiczne i wyrzynarki do styropianu. Koszt gotowej boni to ok. 12,5 zł za 3 mb. Na przeciętnej wielkości dom do boniowania elewacji potrzebne będą listwy za ok. 1500 zł.

Druga technika polega na wyżłobieniu rowków w elewacji za pomocą wycinarki elektrycznej. Rowki zabezpiecza się za pomocą narożników do styropianu, siatki i kleju, a następnie tynkuje. To nieco tańsza metoda (odpada koszt listew) ale trzeba pamiętać, że wyżłobienie rowków w elewacji to praca dla fachowca, więc różnica w kosztach może okazać się niewielka.

No i w końcu trzecia metoda, czyli pseudoboniowanie. Oto sposób wykonania w kilku krokach:

1. Na styropian zabezpieczony siatką zatopioną w kleju kładziemy preparat gruntujący
2. Wyznaczamy na elewacji przebieg boni i naklejamy w tych miejscach taśmę papierową
3. Tynkujemy elewację
4. Zrywamy taśmę, czekamy, aż tynk strukturalny zwiąże
5. Miejsca, w których była naklejona taśma malujemy dwukrotnie farbą

Coraz więcej firm produkuje też styropian na elewacje z gotowym boniowaniem, ale o tym w następnych wpisach.

Technorati tags: , ,

Kategorie: Knauf, architekci, materiały izolacyjne, systemy dociepleń, styropian

Print This Post Print This Post

Boniowanie, czyli co zrobić, by ściana ze styropianu wyglądała jak kamienny mur

Autor: Maria Szcześniak | Data: 3/11/2008 | Brak komentarzy

Więcej informacji znajdziesz na naszym nowym portalu Budowa i remont

boniowanie-dom-maly.JPG

 Przy wykańczaniu elewacji ocieplanej styropianem karierę robi ostatnio termin boniowanie. Co ono oznacza? Boniowanie to takie wykończenie ściany zewnętrznej budynku za pomocą tynku lub styropianu, by naśladowała ona ścianę z kamienia. Efektowne pionowe i poziome podziały na elewacji nadają bowiem budynkowi monumentalny charakter.

Boniowanie znane jest od czasów starożytnego Rzymu, a jego popularnośc gwałtownie wzrosła w okresie renesansu i trwa do dziś. Boniowane mogą być nie tylko całe elewacje, ale np. tylko cokoły, narożniki ścian czy obramowanie otworów. Ostatnio rośnie popularność boniowania w budownictwie jednorodzinnym. Spowodowane jest to faktem, że doskonałym materiałem do boniowania jest używany do ocieplania elewacji styropian.

Gładkie elewacje mają swoich zwolenników, ale coraz częściej można spotkać ściany profilowane, naśladujące układ kamieni w murze przy pomocy boni. Bonia to właśnie szczelina w elewacji lub rowek w tynku. Spotykane są także ściany wykańczane metodą pseudoboniowania, w których zamiast rzeczywistej szczeliny-boni zostaje ona namalowana lub wykonana za pomocą tynku o innym kolorze (dawniej ta metoda nazywała się sgrafitto).

Jak wykonać boniowanie? Czytajcie na blogu Knaufa w najbliższą środę.

Technorati tags: , , ,

Kategorie: Knauf, architekci, materiały izolacyjne, systemy dociepleń, styropian

Print This Post Print This Post

Mostki cieplne, czyli którędy ucieka ciepło z domu (odc.2)

Autor: Maria Szcześniak | Data: 25/09/2008 | Brak komentarzy

Więcej informacji znajdziesz na naszym nowym portalu Budowa i remont

Kolejne miejsca, gdzie powstają mostki cieplne to wieńce i nadproża, usytuowane na obwodzie stropów żelbetowych. Aby zapobiec powstawaniu mostka cieplnego w tym miejscu, należy cofnąć wieniec od zewnętrznego lica muru, aby utworzyć miejsce na izolację termiczną, np. ze styropianu, z wykończeniem jak w Bezspoinowym Systemie Ociepleń.

mostki-cipelne-maly.png

W ścianach jednowarstwowych można także korzystać z gotowych elementów docieplenia wieńca - są to systemowe rozwiązania oferowane przez producentów materiałów konstrukcyjnych. W ścianach trójwarstwowych wieniec powinno się opierać na wewnętrznej warstwie muru i ocieplać razem ze warstwą nośną.

Aby zapobiec ucieczce ciepła przez nadproża w ścianach jednowarstwowych, trzeba wykonać belki o izolacyjności termicznej podobnej jak ściana zewnętrzna. Zastosowanie nadproża monolitycznego, nawet gdy zostanie ono od strony zewnętrznej ocieplone kilkucentymetrową warstwą izolacji termicznej, nie eliminuje całkowicie mostków cieplnych. Najlepsze (choć nienajtańsze) są w całości prefabrykowane nadproża wykonane z takiego samego materiału jak ściana.

W ścianach dwuwarstwowych najłatwiej - ze wszystkich rodzajów ścian zewnętrznych - zapobiec powstawaniu mostków cieplnych w nadprożach. Po wymurowaniu, warstwa nośna takich ścian jest bowiem ocieplona warstwą wełny mineralnej lub styropianu grubości 12-18 cm. W ścianach trójwarstwowych nadproże w warstwie nośnej z nadprożem w ścianie elewacyjnej jest przedzielone warstwą ocieplenia takiej samej grubości jak w ścianie.

sciana-zewnetrzna-maly.jpg

A) Wiatroizolacja, B) Nobasil FKL 15 cm lub Nobasil FKD 15 cm, C) Masa klejąca, D) Ściana

Dla zmniejszenia ucieczki ciepła z budynku bardzo ważne jest miejsce osadzenia okien w murze, a także rozwiązanie konstrukcji parapetu. W ścianie jednowarstwowej okno powinno być osadzone w połowie jej grubości. Jeżeli okno jest zbyt blisko zewnętrznej albo wewnętrznej krawędzi muru, to przez ścianę wokół niego ucieka więcej ciepła.

W ścianach dwuwarstwowych ościeże okienne powinno być osadzone jak najbliżej zewnętrznej krawędzi, a w ścianie trójwarstwowej – dokładnie w płaszczyźnie ocieplenia.

Kolejne miejsce powstawania mostków cieplnych to ściany piwnic. Często nie są one izolowane termicznie. Taka ściana, wykonana np. z betonu monolitycznego wylewanego w deskowaniu, a więc bardzo „zimna”, może odprowadzać ciepło z wieńca stropu nad piwnicą. Można to poznać po pasie pleśni, która pojawia się na ścianie parteru bezpośrednio nad wieńcem i znaczy zasięg mostka termicznego.

Dlatego zarówno wieniec stropu nad piwnicą, jak i ściany piwnicy należy na całej wysokości (czyli do ławy fundamentowej, a przynajmniej do głębokości 1 m poniżej poziomu terenu) ocieplić materiałem odpornym na wilgoć.

sciana-fundamentowa-mala.jpg

A) folia kubełkowa, B) Nobasil FKL gr. 10 cm lub Polyfoam C-350 gr. 10 cm, C) Izolacja pionowa, D) Ściana fundamentowa

Podobny mostek jak nieocieplone ściany piwnic może tworzyć nieocieplona ściana attykowa (pas muru zbudowany nad gzymsem budowli; zwieńczenie budynku). Jedynym sposobem na wyeliminowanie takiego mostka jest ocieplenie stropu nad najwyższą kondygnacją oraz samej attyki, mimo że za nią znajduje się nieogrzewana przestrzeń stropodachu.

źródło: TermoDom.pl

Technorati tags: brak tagów

Kategorie: budownictwo energooszczędne, materiały izolacyjne, systemy dociepleń

Print This Post Print This Post

Mostki cieplne, czyli którędy ucieka ciepło z domu

Autor: Maria Szcześniak | Data: 24/09/2008 | Brak komentarzy

Więcej informacji znajdziesz na naszym nowym portalu Budowa i remont

Mostki cieplne (termiczne), są to miejsca, przez które ciepło ucieka z domu. Mogą one podnosić nawet o 20 procent zapotrzebowanie domu na ciepło. Mostki cieplne powstają w wyniku wad projektowych lub niestarannego wykonawstwa, dlatego takie miejsca mogą wystąpić nawet, gdy warstwa izolacji termicznej jest bardzo gruba.

domekcieplolubny_maly.jpg

Ryzyka wystąpienia mostków cieplnych nie ma tylko wtedy, jeśli izolacja termiczna jest ciągła na całej powierzchni ściany zewnętrznej. Niestety, choć każdy projekt - nie tylko domu jednorodzinnego - powinien zawierać szczegóły konstrukcji i izolacji słabych termicznie miejsc w ścianach zewnętrznych budynku, zwykle to jest jedynie teoria.

W praktyce często nie przestrzega się przepisów określających zakres dokumentacji projektowej. Najczęściej więc nie zawiera ona rysunków detali – również tych, które mają wpływ na właściwości cieplne ścian. A gdy nie ma szczegółowych rysunków ani opisów, wykonawca może łatwo popełnić błąd, którego nie zauważy ani inwestor, ani nawet inspektor nadzoru.

Oprócz złego projektu i niestarannego wykonawstwa sytuację pogarsza powszechnie stosowanie szczelnych okien, uniemożliwiających dopływ świeżego powietrza. W konsekwencji w pomieszczeniach zwiększa się wilgotność, która powoduje wykraplanie pary wodnej i rozwój pleśni w miejscach mostków cieplnych.  Choć więc za projekt z detalami słabych miejsc trzeba zapłacić więcej (około 30%), to warto to zrobić.

Najwięcej ciepła ucieka z domu przez źle zaprojektowane połączenia wspornikowych płyt balkonowych ze stropem żelbetowym. Przez balkon dwumetrowej szerokości może uciekać tyle samo ciepła co przez nieocieploną ścianę zewnętrzną budynku, liczącą ponad dziesięć metrów kwadratowych.

ucieczka-ciepla-balkon.jpg

Ze względów konstrukcyjnych całkowite wyeliminowanie mostków w tym miejscu jest prawie niemożliwe, ale można znacznie ograniczyć ucieczkę ciepła dzięki warstwie ocieplenia polistyrenu ekstrudowanego lub twardego styropianu, układanej zarówno od góry, jak i od dołu płyty balkonowej. Równie dobrym rozwiązaniem jest wykonanie balkonu, którego konstrukcja opiera się na słupach lub jest punktowo zamocowana do konstrukcji budynku.

źródło: TermoDom.pl

Jutro: W których jeszcze miejscach konstrukcji budynku powstają mostki cieplne i jak temu zaradzić

Technorati tags: , , , ,

Kategorie: budownictwo energooszczędne, systemy dociepleń

Print This Post Print This Post

Gdzie jaki styropian? Przewodnik firmy Knauf Industries

Autor: Maria Szcześniak | Data: 12/09/2008 | 1 komentarz

Więcej informacji znajdziesz na naszym nowym portalu Budowa i remont

W jednym domu można zastosować wiele rodzajów styropianu. Czym się kierować przy wyborze?

Przeznaczenie styropianu zależy przede wszystkim od jego twardości. Im twardszy styropian tym większe obciążenie użytkowe może przenosić. Zastosowanie i przeznaczenie określa norma PN-B-20132. Norma ta mówi również, jakie parametry musi posiadać dany styropian, aby zostać zakwalifikowanym jako EPS o konkretnej „twardości” (np. EPS 70, EPS 100, EPS 200). Poniższe rady pomogą w dokonaniu właściwych wyborów.

Do wykonania termoizolacji dachów odwróconych – zielonych, izolacji poziomej budynków bez podpiwniczenia, izolacji pionowej fundamentów budynków podpiwniczonych, jak również ścian np. basenów zaleca się styropiany o zmniejszonej chłonności wody. Są to styropiany produkowane metodą wtryskową do formy. Firma Knauf Industries w tej kategorii produktów oferuje KNAUF HYDRO-Therm F i D.

Do izolacji ścian budynku metodą BSO (bezspoinowe ocieplenie ścian metodą lekko-mokrą) należy stosować produkty EPS od 60 do 80. Naturalnie możemy zastosować np. EPS 100, ale nie jest to konieczne, a znacznie zwiększy koszty. Możemy również zastosować styropian grafitowy o bardzo dobrym parametrze cieplnym, ale jest on droższy ok. 50 % od zwykłego styropianu. Firma Knauf Industries ma w swojej ofercie dwa produkty – KNAUF FASADA i KNAUF EPS 70 FASADA.

Do wykonania ocieplenia podłóg, stropodachów, jak również docieplenia cokołów w metodzie BSO zaleca się styropian o EPS –ie 90 i 100. Produkty firmy KNAUF Industries to odpowiadające tym wymaganiom to KNAUF DACH/PODŁOGA i KNAUF EPS 100 DACH/PODŁOGA.

Jako alternatywę do tradycyjnego ogrzewania podłogowego, firma Knauf Industries ma w swojej ofercie specjalną płytę do systemu wodnego ogrzewania podłogowego. Zastosowanie i sposób montażu płyty KNAUF FLOOR-Therm można zobaczyć na poniższym filmie.

Do izolacji podłóg silnie obciążonych, parkingów, konstrukcji drogowych itp. stosujemy KNAUF EPS 200 DACH/PODŁOGA/PARKING. Pamiętajmy, że wymagania techniczne dotyczące budowy domku jednorodzinnego są znacznie mniejsze niż w budownictwie wielorodzinnym (bloki) czy też w budownictwie użyteczności publicznej. Dotyczą one głównie elementów konstrukcyjnych.

Wybór np. ścianek działowych pod kątem np. akustyki czy też styropianu pod kątem właściwego zastosowania jest naszym wyborem. Warto dobrze zastanowić przed podjęciem decyzji „tanio teraz” przy kupnie materiału do budowy, czy też jednak „tanio” pod kątem długoletniej eksploatacji budynku.

Technorati tags: , , , ,

Kategorie: Knauf, budownictwo energooszczędne, materiały izolacyjne, systemy dociepleń, styropian

Print This Post Print This Post

Ocieplanie budynków i świadectwa energetyczne - dlaczego warto to robić?

Autor: Ewa Kosmala | Data: 10/09/2008 | Brak komentarzy

Więcej informacji znajdziesz na naszym nowym portalu Budowa i remont

Od 1 stycznia 2009 roku każdy budynek oraz mieszkanie będące w obrocie nieruchomości tzn. w sprzedaży lub wynajmie oraz wszystkie nowo wybudowane budynki będą musiały posiadać świadectwo energetyczne. Jest to wydany przez upoważnionego specjalistę dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu.

W świadectwie ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikające z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii, które może się zmieniać w zależności od sposobu użytkowania i zwyczajów użytkowników. Jak wygląda świadectwo energetyczne?

Certyfikat energetyczny jest sporządzany na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu zintegrowanej charakterystyki energetycznej, dzięki której następuje przyporządkowanie budynkowi odpowiedniej klasy energetycznej. Przewiduje się 7 klas energetycznych dla budynków od A do G. O przynależności budynku do odpowiedniej klasy energetycznej decyduje wartość zintegrowanego wskaźnika charakterystyki energetycznej.

Świadectwo jest przygotowywane w formie pisemnej oraz elektronicznej. Elektroniczna forma ma umożliwiać spełnienie obowiązku rejestracji wszystkich wystawianych świadectw energetycznych dla budynków w krajowym rejestrze świadectw.

sw1ok.png

Poniżej świadectwo energetyczne wystawione przez dla budynku parlamentu europejskiego

sw2.jpg

Dlaczego warto posiadać świadectwo energetyczne?

Charakterystyka energetyczna budynku decyduje o koszcie jego eksploatacji, a także ma istotny wpływ na komfort użytkowania pomieszczeń w budynkach. Dzięki świadectwom energetycznym nabywcy i najemcy uzyskają pełną dostępność danych mówiących o poziomie zużycia energii.

System oceny będzie również motywował projektantów, deweloperów oraz zarządców nieruchomości do traktowania energooszczędności jako niezbędnej cechy projektowanych budynków. Energochłonność budynku stanie się obok lokalizacji, standardu, rozkładu czy powierzchni ważnym czynnikiem decydującym o zakupie lub wynajmie.

Komisja Europejska planuje również zredukowanie wykorzystania energii o 20 proc. Dla przeciętnego mieszkańca oznacza to oszczędność kilkuset złotych w skali roku, dla środowiska ograniczenie emisji CO2 o 780 milionów ton do 2020 roku. Komisja zapowiada również aktywne wsparcie idei pasywnych domów oraz zwiększenie ich udziałów w ogólnej liczbie budynków.

Niestety nie ma obecnie w Polsce żadnych mechanizmów finansowych wspierających budownictwo pasywne. Zaś badania prowadzone m.in. przez Politechnikę Białostocka wykazują, że koszt budowy domu pasywnego przekracza korzyści płynące z budowy takiego budynku. Koszt dodatkowy ponoszony przy zmianie budynku (o powierzchni 177 m2) standardowego na budynek energooszczędny to 11 tysięcy złotych, a na budynek pasywny - 54 tysiące złotych.

Wniosek nasuwa się sam. Przy obecnych cenach robocizny, wyrobów budowlanych oraz energii warto budować budynki energooszczędne z racjonalną termoizolacją Knauf Insulation, w standardzie KI o wskaźniku  E = 40 kWh/(m2a) zamiast budynków  odpowiadających tylko wymaganiom prawnym.

Technorati tags: , , , ,

Kategorie: budownictwo energooszczędne, materiały izolacyjne, systemy dociepleń, prawo budowlane, ceny mieszkań i domów

Print This Post Print This Post

Czas zaoszczędzić energię - konkurs firmy Knauf Insulation

Autor: Maria Szcześniak | Data: 9/09/2008 | Komentarzy: 2

Więcej informacji znajdziesz na naszym nowym portalu Budowa i remont

Od 2009 roku ceny prądu zostaną uwolnione. Oznacza to, że nasze rachunki wzrosną, ponieważ koszt energii elektrycznej na rynku hurtowym jest coraz wyższy. Nieprzerwanie rosną też ceny gazu i paliw. Energooszczędność staje się koniecznością, choć niewielu zdaje sobie z tego sprawę.

Raport Komisji Europejskiej nie pozostawia złudzeń. Państwa członkowskie marnują co najmniej 20 proc. energii. Kampania na rzecz energooszczędności ma uchronić nas przed załamaniem domowego budżetu i ograniczyć emisję groźnych dla środowiska gazów.

- Najwięcej, bo około 40 proc. energii trwonimy w naszych domach. Nie korzystamy z energooszczędnych urządzeń grzewczych i oświetleniowych, a przede wszystkim źle ocieplamy ściany, dachy, podłogi – a to przez nie ucieka najwięcej ciepła – wyjaśnia Ewa Kosmala, dyrektor ds. technicznych firmy Knauf Insulation – producenta izolacji. – Co gorsza, Polacy nie mają nawyku oszczędzania energii.

prezentacja-ze1-40.jpg

- Chcąc zmienić ten stan rzeczy, od września uruchomiliśmy stronę http://www.zatrzymajenergie.pl/, na której znajdują się m.in. porady i informacje o energooszczędności oraz certyfikacji energetycznej budynków. Ponadto można zapoznać się z prezentacją wzorcowo ocieplonego domu przy wykorzystaniu materiałów izolacyjnych firmy Knauf Insulation. Przewidzieliśmy również konkurs, w którym główną nagrodą jest świadectwo energetyczne oraz bon na 2000 zł na remont domu – dodaje Ewa Kosmala.

W środę na blogu Knaufa opublikujemy artykuł Ewy Kosmali na temat świadectw energetycznych, które od przyszłego roku będzie musiał mieć każdy sprzedawany, wynajmowany lub dzierżawiony budynek użytkowy.

Technorati tags: , , , ,

Kategorie: Knauf, budownictwo energooszczędne, materiały izolacyjne, systemy dociepleń, wełna szklana, wełna kamienna

Print This Post Print This Post